top of page

מדיניות החזר כספי עבור ESTA:

החזר מלא חל רק כאשר בקשתך נדחתה על ידי מחלקת ה-CBP של ארה"ב לביטחון המולדת. עם זאת, כאשר הבקשה לא מעובדת וברצונך לבטל אותה, יהיו דמי ביטול בסך 14.00 USD לכל בקשה. לאחר הגשת הבקשה אלינו, ההנחה וההסכמה היא שנוכל להתחיל מיד בעיבוד הרשאת המסמך.

על ידי שימוש בשירותים ובאתר שלנו, אתה מסכים לשפות באופן מלא ולשמור על immigration4us.com, לרבות הסוכנים, העובדים ובעלי המניות שלנו ללא מזיקים, ומוותר על הזכות לנהל ליטיגציה מבעיות שעלולות להתעורר כתוצאה משימוש לרעה או שימוש לרעה באתר שלנו .

צור קשר כדי לבקש החזר.

 

אנא כלול את המידע הבא בבקשה שלך:

  • הסיבה לבקשת ההחזר

  • שמך המלא ומזהה העסקה

  • האימייל ששימש לרכישה

bottom of page